Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten, zonder bericht vooraf, niet komen opdagen op de gemaakte afspraak.

U, als (huis)arts, loopt daardoor inkomsten mis. De NZa stelt immers geen tarief vast dat de huisarts in rekening kan brengen als een patiënt niet verschijnt. Er is bij een ‘no-show’ namelijk geen sprake van geleverde zorg, dus is hier ook geen prestatie voor.

Wat kunt u wel doen? Het is toegestaan om een ‘no-show’ tarief in rekening te brengen bij de patiënt zelf. Voorwaarde is dat u de patiënt voldoende geïnformeerd heeft over het beleid bij niet verschijnen op een afspraak en dat u de patiënt helder hebt gemaakt dat de zorgverzekeraar dit tarief niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Het beleid bij niet komen opdagen kunt u vastleggen in algemene voorwaarden. U legt dan vast wanneer er kosten in rekening worden gebracht bij uw patiënt en hoe hoog deze kosten zijn. Dit beleid dient u vervolgens goed kenbaar te maken aan uw patiënten. Dat kan bijvoorbeeld via uw website, uw antwoordapparaat, folders in de wachtkamer of een nieuwsbrief.

In de algemene voorwaarden kunt u uw patiënten overigens ook over andere belangrijke zaken informeren, zoals patiëntenrechten, privacyaspecten (beheer van de medische gegevens) en de geschilleninstantie waarbij u aangesloten bent (op grond van de Wkkgz).

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wenst u hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden, neemt u dan contact op met mr. drs. Inge Hustings (i.hustings@forwardadvocaten.nl of 06-23112690).

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×