Procespraktijk: fiscale bezwaar- en beroepsprocedures

Met een gespecialiseerd team fiscalisten in de procespraktijk begeleiden we wekelijks ondernemers en particulieren bij boekenonderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures. We helpen concreet en direct bij een conflict of meningsverschil met de Belastingdienst. In veel gevallen schatten we de slagingskans vooraf in vanuit ervaring, wetgeving en jurisprudentie. Wij kennen een ruime ervaring in het procederen. Denk hierbij aan belastingcontroles, fiscale procedures en boekenonderzoeken. Onze specialisten staan een groot aantal ondernemers en particulieren bij in conflicten met de fiscus.   

 

direct contact opnemen
Scherp advies vanuit ervaren fiscalisten, allen met een achtergrond bij de Big4. We maken een objectieve inschatting van de slagingskansen.

Een (aangekondigd) boekenonderzoek. 

We kennen de rechten en plichten bij een boekenonderzoek en sluiten vaak direct aan vanaf een inleidend gesprek. Het gevolg? Een optimale samenwerking met de Belastingdienst en efficiënter verloop van het daadwerkelijke boekenonderzoek.

Bij een belastingcontrole treden we op als aanspreekpunt en coördineren het proces. Zo moeten o.a. de nodige formaliteiten in acht worden genomen door de fiscus. Denk hierbij aan welke informatie moet worden verstrekt en welke niet. De ondervraging vanuit de Belastingdienst is ook aan grenzen gebonden. Wij voorkomen onnodige kosten vanwege een overvragende fiscus. De professionals van Forward Fiscalisten zorgen ervoor dat de Belastingdienst zich aan de spelregels houdt.

Conflict met de Belastingdienst

Het komt geregeld voor dat een aanslag onterecht is. Dit levert in veel gevallen onrust en onzekerheid op. Om onnodige procedures te voorkomen is het van belang om u professioneel te laten begeleiden. Met een helder en gedegen bezwaarschrift zorgen wij er vaak voor dat een onjuiste aanslag snel gecorrigeerd wordt. Wij bewaken voor u de doorlooptijden en vragen direct  een tegemoetkoming voor u in de gemaakte kosten.

Indien een bezwaarprocedure niet tot de gewenste uitkomst leidt, leggen we de zaak voor aan de rechter. Vanuit ruime ervaring met fiscale beroepszaken bij rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad zorgen we voor de meest optimale uitkomst. Wij ondersteunen ook concreet bij een informatiebeschikking of bijvoorbeeld aansprakelijkheids-, rente- of invorderingskwesties.

Enkele specialisten op dit gebied

 
 

Voorkomen is beter dan genezen

U kunt natuurlijk ook een heleboel vervelende zaken voorkomen. Vele klantrelaties van Forward Fiscalisten hebben onze fiscale (quick)scan laten uitvoeren op loonbelasting, BTW en vennootschapsbelasting. Wij brengen daarmee in kaart wat goed is geregeld, maar we leggen ook risico’s bloot in geval van een controle door de belastingdienst. Kort gezegd zorgen we ervoor dat de juiste informatie tijdig in uw administratie is verwerkt, volgens de regels van de fiscus. Bij omvangrijke administraties ondersteunen onze specialisten ook bij een tax control framework. Hiermee worden reeds bestaande systemen of nieuwe systemen ingericht conform de actuele fiscale vereisten.  

Een moderne klantgerichte aanpak

Forward Fiscalisten kent een moderne klantgerichte aanpak. Onze professionals kennen allen een specialisme, maar werken sterk als team. Zo kent iedereen elkaars cliënten bij naam. Wij weten wat er speelt in de markt, waar u behoefte aan heeft en hoe we een eventueel geschil met de fiscus op professionele wijze kunnen begeleiden en oplossen. We staan onze klantrelaties op discrete manier bij, met 100% betrokkenheid. De basis wordt gevormd door een goede, persoonlijke relatie met u én de fiscale autoriteiten. Ook als dit wel eens botst.

Steek tijd in dingen waar uw passie en plezier liggen

Wie onderneemt weet dat hij het beste tijd kan steken in dingen waar passie en plezier liggen. Voor de meeste ondernemers geldt dat deze hartstocht en ambitie niet gevonden kan worden in afhandeling van fiscale vraagstukken of een geschil met de fiscus. Neem daarom contact op met onze fiscalisten en u bent direct snel, goed en grondig geholpen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×