Focus op Zorg 

Als zorgaanbieder heeft u constant te maken met (nieuwe) uiteenlopende wet- en regelgeving. Forward Fiscalisten is sterk gespecialiseerd in de fiscale aspecten binnen het zorgdomein. Wij informeren en adviseren u proactief en zijn uw partner voor fiscaal advies, die beseft wat er in de zorg speelt. De fiscale domeinen waarop wij u o.a. kunnen bijstaan zijn VPB, BTW, loonbelasting, vastgoedadvisering, Horizontaal Toezicht en Tax Control Framework. Wij beschikken over een stevig klantportfolio, waaronder meerdere grote zorginstellingen. Kortom, Forward Fiscalisten is thuis in de zorg en spreekt de taal.

Vraag om goed advies
Professionele ondersteuning voor zowel zorgaanbieders en specialisten in de klassieke 'cure', als instellingen en stichtingen die opereren in de 'care'.

Fiscaal advies door specialisten

Uw organisatie heeft te maken met diverse belastingsoorten, zoals loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en belastingen op onroerend goed zaken. Zekerheid over uw belastingposities is van belang: op die wijze kunt u zich volledig richten op het aanbieden van goede zorg. Wij adviseren u bij het in control krijgen en houden van uw belastingposities. Wij vertalen fiscale wet- en regelgeving naar een op maat gesneden advies passend bij uw organisatie. Team Forward Zorg heeft daarbij bijzondere aandacht voor het voorkomen van onnodige fiscale lasten als gevolg van wetgeving op zorg- en gezondheidsvlak.

Gezondheidsrecht

Wij adviseren zowel zorgaanbieders in de klassieke ‘cure’ als instellingen en stichtingen die opereren in de ‘care’. Wij adviseren u over de ondernemingsrechtelijke aspecten van het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Wkkgz, Wet BIG, Wgbo, zorginkoop en materiële controles door de zorgverzekeraar (Zvw), Wlz, Wmo, privacyrecht (Wbp), toelatingseisen (Wtzi) enz. Uiteraard staan we u eveneens bij in het geval u onverhoopt in een (gerechtelijke)procedure betrokken wordt. U kunt hierbij denken aan tuchtrechtprocedures, bestuursrechtelijke procedures (bijvoorbeeld naar aanleiding van toezicht van de IGZ), civielrechtelijke procedures, procedures voor geschillencommissies en eventuele strafrechtelijke procedures.

Enkele zorg specialisten

Team Forward is thuis in de zorg

Laat u informeren en adviseren over de (nieuwe) uiteenlopende regelgeving waar u als zorgaanbieder constant mee te maken heeft.