Estate Planning & erfbelasting

Geen verrassingen met betrekking tot uw vermogen, bij leven of overlijden. Als u dat nastreeft is het verstandig om aan tafel te gaan met een van onze Estate Planning specialisten. Zij helpen u concreet verder met professioneel inzicht in de fiscale en financiële gevolgen van (bijvoorbeeld) vermogensoverdracht tijdens leven of bij overlijden en bedrijfsopvolging binnen en/of buiten de familie. Natuurlijk gaat dit gepaard met daadkrachtig advies, waardoor u fiscale kansen verzilvert en risico’s uitsluit. 

Direct advies
Scherp en onderscheidend advies vanuit toegewijde en ervaren fiscalisten, allen met een achtergrond bij de Big4.

Vermogensoverdracht verdient focus en aandacht

Actuele regelingen en voorwaarden voor vermogensbehoud en/of -overdracht zorgen ervoor dat keuzes vaak niet over een nacht ijs gaan. Vraagstukken rondom verschillende domeinen binnen estate planning vergen focus en aandacht om tot de meest optimale en wenselijke keuzes te komen. Zo kunnen wij ons voorstellen dat u
-fiscaal gezien- meer wilt weten over onderwerpen als bedrijfsopvolging, registratie in het UBO-register en de vernieuwde schenkvrijstelling. En dit is nog maar het topje van de ijsberg…

Onze dienstverlening

Team Forward Estate Planning adviseert binnen verschillende gebieden, waaronder erfbelastingen en estate planning. Alle specialisten kennen een omvangrijk trackrecord, flinke dosis ervaring en handelen met kennis van actuele regelgeving relevant voor uw persoonlijke estate planning. Enkele onderwerpen waarmee wij u concreet verder kunnen helpen;

 • Bedrijfsopvolging
 • Verkoop van uw onderneming
 • Structurering belegbare vermogen
 • Structurering van het vermogen
 • Huwelijkse voorwaarden/ samenlevingsovereenkomst
 • Fiscale begeleiding bij echtscheiding
 • Schenken en andere vormen van vermogensoverheveling bij leven
 • Erfrecht en erfbelasting
 • Testamenten/ afwikkeling van nalatenschappen/ levenstestamenten
 • Bewind en executele
 • Kunst & liefdadigheid
 • Algemeen nut beogende instellingen

Enkele specialisten op dit gebied

Samenwerken; lokaal, nationaal en internationaal

Wij geloven sterk in samenwerkingsverbanden en beschikken over een breed professioneel netwerk. Hierin vullen diverse belangrijke disciplines elkaar aan (denk onder andere aan accountants, notarissen, corporate finance, pensioenadviseurs). Lokaal kunnen we altijd een geschikte partner aanreiken voor vraagstukken die soms grenzen aan fiscaliteit, zowel bínnen Nederland als daarbuiten. Onze klanten zich kunnen hierdoor focussen op hun core business en het verschil maken in de markt. Als cliënt van Forward Fiscalisten profiteert u automatisch en direct mee van dit brede netwerk. 

In de knoop met de fiscus?

Ook als u onverhoopt in conflict raakt met de fiscale autoriteiten, staan wij voor u klaar. We begeleiden regelmatig ondernemers en particulieren bij belastingonderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures. Of het nu om uitdagende situaties gaat of om meer aangename omstandigheden, wij zijn er om u te helpen bij het benutten van actuele fiscale kansen en het beperken van risico's. Meer weten? Neem dan contact op met onze erfbelasting specialisten in Tilburg of Den Bosch.

Steek tijd in dingen waar uw passie en plezier liggen

Wie onderneemt weet dat hij het beste tijd kan steken in dingen waar passie en plezier liggen. Voor de meeste ondernemers geldt dat deze hartstocht en ambitie niet gevonden kan worden in afhandeling van fiscale vraagstukken. Neem daarom contact op met onze fiscalisten en u bent direct snel, goed en grondig geholpen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×