Nederlandse overheden vergeven gezamenlijk jaarlijks voor 60 miljard euro aan opdrachten.

Het mooie is dat overheden daarbij aan regels gebonden zijn. Zo is er de verplichting om tenminste een passende mate van transparantie en openbaarheid te hanteren voor de kleinere opdrachten. Naarmate de opdrachten groter worden, worden de eisen steeds strenger, oplopend tot de strikt gereguleerde Europese openbare aanbesteding.

De grotere opdrachten worden gepubliceerd op www.tenderned.nl, zodat iedereen ze terug kan vinden. Voor de kleinere opdrachten is het verstandig een goed contact te onderhouden met bijvoorbeeld de gemeente.

In de meeste gevallen zorgen overheden voor een duidelijke omschrijving van de opdracht, de waarde ervan, de regels om mee te doen en aan de hand van welke criteria wordt bepaald wie de opdracht krijgt en wie niet. Als u dat weet en u heeft bepaald dat u wellicht voor de opdracht in aanmerking komt, is het een kwestie van inschrijven.

Als u heeft ingeschreven wordt aan de hand van de aanbestedingscriteria bepaald of u de opdracht krijgt of niet. En als een opdracht ten onrechte aan de verkeerde partij wordt gegund, heeft u ook nog eens de mogelijkheid een klacht in te dienen of de beslissing van de aanbestedende overheid door de rechter te laten toetsen.

Inschrijven op een aanbesteding kost tijd en het gaat – inderdaad – om een juridisch proces met het bijbehorende ‘papierwerk’ (de meeste aanbestedingen gaan tegenwoordig digitaal). Maar gewone acquisitie kost ook veel tijd en energie. En vaak weet je dan niet of er daadwerkelijk een vraag is. Bovendien is het zonde om een deel van die 60 miljard onnodig te laten liggen.

Wilt u meer weten over aanbestedingen, inschrijvingen en uw rechten, neemt u dan contact op met mr. drs. Joost Jaspers (j.jaspers@forwardadvocaten.nl of 06 343 27 828).

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×