Een ABC-transactie betreft een transactie waar goederen door partij A aan partij B worden verkocht en partij B deze vervolgens verkoopt aan partij C, waarbij de goederen direct van partij A naar partij C gaan. Als er een internationaal aspect zit aan een dergelijke transactie is het altijd goed om aan de voorkant te beoordelen welke btw-gevolgen hieraan kleven.

Buitenlandse btw-registratie

Afhankelijk van de feiten kan een partij verplicht worden om enkel voor een dergelijke transactie zich voor de btw te registreren in een andere land dan het land van vestiging. In de meeste gevallen zou een ondernemer dit willen voorkomen omdat het registreren voor de btw in een ander land kosten en administratieve lasten met zich meebrengt.

Vereenvoudigde ABC-regeling

Een belangrijke maatregel om vele btw-registraties te voorkomen is de vereenvoudigde ABC-regeling. De regeling houdt kortgezegd in dat als partij A, B en C in drie verschillende EU-landen zijn gevestigd en zijn geregistreerd voor de btw en het internationale vervoer (van land A naar land C) kan/moet worden toegerekend aan de schakel A-B, registratie voor de btw van partij B in land C achterwege kan blijven.

Wijziging van de voorwaarden

Tot recent gold er een goedkeuring van de staatsecretaris dat partij B bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling op haar factuur aan partij C mocht vermelden dat het een intracommunautaire levering betrof. Op basis van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Luxury Trust Automobil GmbH) heeft de staatsecretaris het besluit waar deze goedkeuring in stond op 2 september 2023 geactualiseerd en de goedkeuring ingetrokken. Voortaan is het bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling vereist dat partij B de woorden ‘btw verlegd’ of ‘reverse charge mechanism’ vermeldt.

Meer weten?

Voor vragen over de vereenvoudigde ABC-regeling, de hierboven beschreven wijziging of voor andere btw-vragen kunt u contact opnemen met Thijs de Mos. Ook voor andere fiscale vraagstukken zijn we natuurlijk ook bereikbaar: 088-1412400 info@forwardfiscalisten.nl
Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief kernwaardes. Onze specialisten staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×