Je bent met je werknemer geen concurrentie- of relatiebeding overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en deze werknemer vertrekt naar de concurrent. Dit overkwam een bedrijfsadviesbureau. Een oud werknemer nam maar liefst 30 klanten mee over, met een totale jaaromzet van € 95.000,–.[1]

Wat kan je hiertegen doen?

In beginsel staat het een ex-werknemer vrij zijn voormalig werkgever te beconcurreren indien zijn handelen niet beperkt wordt door enig concurrentie- of relatiebeding. Tenzij er sprake is van onrechtmatige concurrentie. Hier is sprake van indien voldaan is aan 3 vereisten: (1) het stelselmatig en substantieel afbreken van (2)  het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever, dat de voormalig werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen (3) met de hulpmiddelen die werknemer daartoe vertrouwelijk van zijn voormalig werkgever ter beschikking kreeg.

Om aan te kunnen tonen dat voldaan is aan deze 3 vereisten heeft de voormalig werkgever inzage gevorderd in de emailcorrespondentie, sms- en WhatsApp-berichten van de oud werknemer met diverse klanten en inzage in computerbestanden. De rechter heeft de advocaat van werkgever toestemming verleend deze bescheiden te mogen inzien. Mocht uit deze bescheiden blijken dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie dan kan de werkgever een schadevergoeding claimen. Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden om een oud werknemer aan te pakken zonder dat er een concurrentie- of relatiebeding staat opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over onrechtmatige concurrentie of over een concurrentie- relatiebeding, neem dan contact op met Claire Clarijs (c.clarijs@forwardadvocaten.nl of 06 250 0 3 132).

[1] Rechtbank Limburg 23 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4763.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×