deel 1 – de inrichting van de thuiswerkplek

Door alle moderne technieken die het mogelijk maken om op iedere gewenste plek te werken, zien we steeds vaker dat aan medewerkers de gelegenheid wordt geboden om thuis te werken. Hoewel de geboden vrijheid vaak door de medewerkers wordt gewaardeerd, zijn er voor u als werkgever een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden. Zo biedt de werkkostenregeling mogelijkheden om de inrichting van de thuiswerkplek zonder inhouding van loonheffingen te vergoeden of verstrekken. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden waar u aan moet voldoen. In deze blog zetten wij voor u uiteen welke kansen de werkkostenregeling u biedt als het op thuiswerken aan komt.

Extra aandacht voor het onderwerp thuiswerken is eveneens geboden als u grensarbeiders in dienst heeft. Op het onderwerp thuiswerken en grensarbeiders gaan wij in deel 2 van deze blog in.

Thuiswerkplek en werkkostenregeling

Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) geldt voor de inrichting van een werkplek in veel gevallen een nihilwaardering of gerichte vrijstelling. Voor de inrichting van de werkplek op kantoor vormt het in de praktijk doorgaans geen probleem de voorzieningen belastingvrij aan de medewerker ter beschikking te stellen. Niet iedere werkgever is echter bekend met de eveneens in de werkkostenregeling opgenomen mogelijkheid om een aantal specifieke voorzieningen voor de thuiswerkplek belastingvrij te vergoeden of verstrekken.

Voor de fiscaal vriendelijke behandeling van een thuiswerkplek gelden een aantal spelregels. Zo is het van belang dat het gaat om arbovoorzieningen. Dit wil zeggen, voorzieningen die samenhangen met uw verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet. Om deze arbovoorzieningen belastingvrij te kunnen vergoeden of verstrekken, zijn een aantal voorwaarden van belang.

  • De voorzieningen in de thuiswerkplek hangen samen met uw verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet;
  • De medewerker gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk) in de werkruimte;
  • De medewerker betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen;
  • De inrichting van de werkplek thuis voldoet aan de eisen van het arbeidsomstandighedenbesluit.

Zo kunt u voor de thuiswerkplek bijvoorbeeld een beeldscherm een ergonomische bureaustoel en ergonomisch werkblad vergoeden of verstrekken. Daarbij is het niet verplicht dat u de voorzieningen na uitdiensttreding van uw medewerker terugvordert.

Bent u benieuwd welke thuiswerkvoorzieningen u belastingvrij aan uw medewerkers kunt vergoeden of verstrekken, of wilt u weten of uw thuiswerkbeleid fiscaal optimaal is? Neem dan contact op met Bianca Broumels of met een van de andere collega’s bij Forward Fiscalisten. Wij zijn thuis in de werkkostenregeling en helpen u graag concreet en snel verder.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met admin.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×