Om te stimuleren dat bedrijven in energiezuinige bedrijfsmiddelen investeren is de Energie-Investeringsaftrek ingevoerd.

Hoogte energie-investeringsaftrek
Bij investering in een bedrijfsmiddel kan mogelijk recht bestaan op Energie-investeringsaftrek.
Dit is voor bedrijven een extra fiscale aftrekpost boven de reguliere afschrijving van het bedrijfsmiddel.
De Energie-Investeringsaftrek bedraagt 54,5% van de investeringskosten van een bedrijfsmiddel die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voorwaarden
De eerste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel is opgenomen in de energielijst 2018, zie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2018kwalificeren.

In deze lijst staan specifieke voorwaarden waaraan het bedrijfsmiddel moet voldoen en hoeveel van de investering als investeringskosten worden aangemerkt.
Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan zijn:
• LD-verlichtingsysteem;
• Zonnepanelen;
• Energiezuinige koeling van serverruimte.

Behalve dat het bedrijfsmiddel op de energielijst moet staan, zijn er ook nog andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
• het bedrijfsmiddel is niet eerder in gebruik geweest;
• het investeringsbedrag dient minimaal per melding € 2.500 te bedragen;
• het maximale meldingsbedrag bedraagt per kalenderjaar per bedrijf € 121 miljoen;
• het totale budget 2018 van de overheid voor de Energie-Inesteringsaftrek bedraagt € 147 miljoen;
• het bedrijfsmiddel dient tijdig te worden aangemeld bij mijnrvo.nl (binnen 3 maanden nadat de opdracht tot levering van het bedrijfsmiddel is gegeven).

In de praktijk gaat het met name fout bij de laatste voorwaarde. Doorgaans wordt er een melding gedaan nadat de factuur van het bedrijfsmiddel is ontvangen. De kans is dan aanwezig dat de voornoemde termijn van 3 maanden reeds is verstreken.

Om te voorkomen dat een bedrijfsmiddel te laat wordt aangemeld is het advies om het bedrijfsmiddel zo spoedig mogelijk aan te melden nadat de opdracht tot levering (mondeling of schriftelijk) is gegeven aan de leverancier. Indien u wacht totdat de factuur komt van de leverancier bent u misschien te laat!

Tip:
Mocht u eind december 2017 nog hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Check dan of u in aanmerking komt voor energie-investeringsaftrek: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2017 en of er nog tijdig een melding kan worden gedaan.

 

Mocht u over het bovenstaande onderwerp meer willen weten of kunnen wij u ondersteunen bij het aanmelden van bedrijfsmiddelen? Neem dan contact op met Theo Frunt of met een van de andere collega’s van Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Theo Frunt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×