Meerdere belastingen onderhevig aan WOZ-waarde

In de afgelopen weken is de jaarlijkse WOZ-beschikking als het goed is op de deurmat gevallen. De ‘waardering onroerende zaken’ is een inschatting van de waarde die jaarlijks voor ieder pand door de gemeente wordt vastgesteld. De gemeente baseert haar inschatting vaak op algemene modellen, waarbij bijvoorbeeld verkoopprijzen van vergelijkbare panden in de buurt worden meegenomen. Door de generieke aanpak worden factoren die belangrijk zijn voor de waardering van uw pand niet altijd (voldoende) in aanmerking genomen. Ook is het nog niet bekend hoe de verschillende gemeenten omgaan met de invloed die COVID-19 heeft op de waardering. Omdat een groot aantal belastingen is gebaseerd op de WOZ-waarde, kan een te hoge inschatting leiden tot aanzienlijk meer belasting.

De volgende belastingen worden mede bepaald aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde:

  • Onroerendezaakbelasting;
  • De waterschapsbelasting;
  • Schenk- en erfbelasting (alleen woonhuizen);
  • Inkomstenbelasting (box 1 en box 3, alleen woonhuizen)

Ook voor de vennootschapsbelasting is de WOZ-waarde relevant, aangezien sinds 1 januari 2019 ieder pand slechts kan worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde.

Fiscale advisering

Als u het idee heeft dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld en dit van invloed is op schenk-/erfbelasting of IB, kunt u contact met ons opnemen. Stuur in dat geval een e-mail met een beknopte beschrijving van uw situatie naar info@forwardfiscalisten.nl. Vermeld hierbij ook de belastingsoort waar de WOZ-waarde in uw situatie relevant voor is. Wij streven ernaar binnen 48 uur te reageren. Zo nodig kunnen wij de impact verder inzichtelijk maken en direct een voorstel doen. Bij akkoord zetten we de bezwaarprocedure in gang. Maar wacht niet te lang: de termijn voor het indienen van een dergelijk bezwaar is 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking! Na deze termijn staat de waarde voor de rest van het jaar vast. Ter indicatie hebben wij hieronder een voorbeeld opgenomen.

Voorbeeld invloed WOZ op schenk-/erfbelasting

De waardering van een woonhuis voor de schenk- en erfbelasting is de WOZ-waarde. Mocht u overwegen een woonhuis te schenken of op termijn na te laten, of verwacht u een woonhuis te ontvangen, werkt een verlaging van de WOZ-waarde direct door. De verschuldigde schenk- en erfbelasting bedraagt doorgaans 10% tot 40% van de WOZ-waarde. Een correctie van de WOZ-waarde van €500.000 naar €460.000 kan dan al een belastingbesparing van €16.000 betekenen.

Tweede huis

Heeft u een tweede huis, dan wordt dat bezit jaarlijks voor de WOZ-waarde in box 3 van de inkomstenbelasting meegenomen. De effectieve heffing kan oplopen tot 1,76% over de WOZ-waarde van het pand. Samen met de onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting kan de jaarlijkse heffing over iedere extra €10.000 WOZ-waarde flink oplopen.

Kennismaking met Forward Fiscalisten

Wilt u vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mail naar info@forwardfiscalisten.nl of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief onze kernwaardes. Onze belastingadviseurs staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Koen Sars.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×