Het goede nieuws bleef afgelopen week tijdens de persconferentie helaas uit… De lockdown werd verlengd. Een goed moment om de regeling bijzonder uitstel van betaling voor de belastingen nog eens te bekijken.

Eerste periode uitstel van drie maanden

Op basis van de huidige regeling kan bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden voor een periode van 3 maanden, indien u en/of uw onderneming in zwaar weer zijn gekomen door de coronacrisis. Aan dit uitstel zijn geen aanvullende voorwaarden gesteld. Het uitstel wordt verleend voor 3 maanden, uiterlijk tot 1 juli 2021. Dit verzoek kan schriftelijk of digitaal worden ingediend nadat er een belastingaanslag is opgelegd. Het verzoek geldt voor de aanslagen opgelegd tijdens de periode van uitstel, o.a. voor de volgende belastingen: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting.

Let op! Indien je ná 31 maart 2021 voor de eerste maal verzoekt om bijzonder uitstel moet je vóór 1 juli 2021 aanvullend verzoeken om een betalingsregeling. Hierbij moet je aangeven dat je voldoet aan de voorwaarden van verlengd uitstel (dit betreft o.a. het bonus- en dividendverbod en de eventuele benodigde verklaring van een derde deskundige).

Uitstel langer dan drie maanden

Indien na de eerste termijn van drie maanden nog steeds -of opnieuw- bijzonder uitstel benodigd in verband met Corona, kun je verzoeken om verlengd bijzonder uitstel van betaling tot uiterlijk 1 juli 2021. Aan dit bijzonder uitstel zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk;
  • Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk ontstaan door de coronacrisis;
  • Voor de belastingschuld waarvoor uitstel is gevraagd is voldaan aan de aangifteplicht;
  • Het gevraagde uitstel heeft betrekking op 1 of meer van de voorgenoemde belastingen;
  • Er wordt verklaard dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de onderneming, geen dividenden worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het uitstelverzoek totdat het uitstel dat is verleend wordt ingetrokken of vervalt;
  • Voor belastingschulden van €20.000 of meer ten tijde van het verzoek moet een verklaring van een derde-deskundige mee gestuurd worden.

Deze verklaring derde-deskundige kunnen wij voor u verzorgen.

Wat hebben wij hiervoor nodig?

  • Liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat u zonder uitstel van betaling op korte termijn in betalingsproblemen komt
  • Een onderbouwing van de aannames in de liquiditeitsprognose.

Terugbetaling opgebouwde belastingschulden

De aflossing van de opgebouwde belastingschulden (zowel voor de eerste drie maanden als voor verlengd uitstel) start op basis van de huidige regeling met ingang van 1 oktober 2021. Hiervoor heeft u en/of uw onderneming 36 maanden de tijd. Uiteraard kunt u ook afspraken maken met de ontvanger om sneller af te lossen, maar de algemene regel is terug betalen in 36 maanden.

Let op! Als de liquiditeitspositie aflossing vanaf 1 oktober 2021 niet toelaat (wegens de beperkende maatregelen van het kabinet), kan in overleg met de ontvanger mogelijk later worden gestart met aflossen. Maar ook dan moet de schuld uiterlijk 1 oktober 2024 zijn afgelost.

Geen verrekening belastingteruggaven

Er zal geen verrekening van belastingteruggaven (van enige soort) plaatsvinden met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, tenzij u hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden geschaad. Dat laatste is onder meer het geval als de ontvanger vreest voor misbruik van de situatie waardoor verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.

Mogelijke versoepelingen

Momenteel is het kabinet aan het bekijken of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid noodzakelijk zijn. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de (eventuele) verlenging van de huidige lockdown. Verschillende beleidsopties worden gewogen, zoals het verlengen van de betalingstermijnen, een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld en een langere periode met verlaagde invorderingsrente. De praktische uitvoerbaarheid zal hierbij een belangrijke factor zijn, uitkomsten zullen in het tweede kwartaal bekend worden gemaakt.

Kennis maken met Forward Fiscalisten?

Een verklaring derde deskundige benodigd of gewoon vrijblijvend kennismaken? We gaan graag het gesprek aan over de voordelen die we MKB en corporates fiscaal bieden (virtueel of aan tafel). Met gespecialiseerde fiscale teams zorgen we bij honderden bedrijven en organisaties voor professionele onafhankelijke fiscale advisering én implementatie. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek.

Wil je binnen 48 uur vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten?

📞 088-1412400
📧 info@forwardfiscalisten.nl

Onze werkwijze ontdek je hier, inclusief kernwaardes. Onze specialisten staan 100% voor je klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Marjon van den Hout.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×