De coronacrisis is nog niet voorbij, reden voor onze overheid om de coronamaatregelen te verlengen en aan te passen. We noemen drie regelingen/ wijzigingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Dit is de opvolger van de TOGS regeling (tegemoetkoming van € 4.000). Dezelfde bedrijven die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen (op basis van de SBI-codes) komen in aanmerking voor de TVL, mits er sprake is van een omzetdaling van tenminste 30%. De belastingvrije tegemoetkoming is maximaal € 50.000 voor vier maanden tot 1 oktober 2020 en is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De details van de regeling zullen nog nader bekend gemaakt worden.

NOW 2.0

De NOW 2.0 kent dezelfde systematiek als de NOW 1.0, dat wil zeggen, werkgevers die met een omzetdaling van tenminste 20% te maken hebben kunnen via het UWV een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming is maximaal 90% en is gerelateerd aan de omzetdaling die wordt vastgesteld over een nieuwe driemaands periode (start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus of wellicht 1 september). De NOW 2.0 periode moet daarbij in voorkomende gevallen aansluiten op de NOW 1.0 periode. Maart 2020 is de referentiemaand voor de loonsom.

De opslag voor werkgeverslasten is verhoogd naar 40%. Er wordt geen boete meer toegepast bij ontslagen tot 20 werknemers.  Bij ontslagaanvragen van 20 of meer werknemers bedraagt de boete 5%, maar deze geldt alleen als er een akkoord over het ontslag is bereikt tussen de werkgever en de vakbonden etc. Bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over 2020 geen dividend en/of bonussen (waaronder winstdelingen) uitkeren en ook geen eigen aandelen inkopen. Het verbod om bonussen uit te keren beperkt zich tot bonussen die worden uitgekeerd worden aan het bestuur en de directie. Het verbod geldt uitdrukkelijk niet voor dividenden, bonussen en inkoop eigen aandelen over 2019. Een aanvullende voorwaarde onder de NOW 2.0 is een inspanningsverplichting voor de werkgever om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Het kabinet streeft er naar om de NOW 2.0 regeling per 6 juli 2020 open te stellen.

Let op: formele vaststellingen NOW 1.0 en NOW 2.0

Binnen 24 weken (of indien een accountantsverklaring nodig is 38 weken) na afloop van de driemaands periode dient de werkgever een formele vaststelling van de subsidie via het UWV aanvragen. Als er zowel aanspraak is gemaakt op de NOW 1.0 als de NOW 2.0 kan de vaststelling pas na afloop van de NOW 2.0 periode worden aangevraagd. Bij de aanvraag vaststelling omzetdaling moet een accountantsverklaring of derdenverklaring gevoegd worden. Een accountantsverklaring is vereist als het voorschotbedrag tenminste € 100.000 is of als het vast te stellen subsidiebedrag tenminste € 125.000 is. Een derdenverklaring is vereist als het ontvangen voorschot tenminste € 20.000 is of als het vast te stellen subsidiebedrag tenminste € 25.000 bedraagt.

Uitstel van betaling diverse belastingen

Na ontvangst van een naheffingsaanslag kan via een online formulier of per brief uitstel van betaling van belasting worden aangevraagd. Het verzoek hoeft slechts eenmalig te worden gedaan omdat het geldt voor de reeds opgelegde aanslagen maar ook voor de aanslagen die nog opgelegd worden in de maanden dat het betalingsuitstel geldt. Er kan meteen of na afloop van de eerste uitstelperiode schriftelijk worden verzocht om een langer uitstel dan drie maanden. In dat geval moet de ondernemer de omstandigheden aangeven die ertoe geleid hebben dat langer uitstel dan drie maanden noodzakelijk is. Bij een verzoek om uitstel van langer dan drie maanden geldt als aanvullende voorwaarde dat de ondernemer moet verklaren dat hij geen dividend en/of bonussen zal uitkeren en ook geen eigen aandelen zal inkopen. Een verklaring van een derde-deskundige is vereist indien de totale belastingschuld op het moment van het verzoek tot uitstel € 20.000 of meer bedraagt. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de liquiditeitsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Een kritisch vergelijk met Forward Fiscalisten

We gaan graag het gesprek aan over de voordelen die we jou bieden t.o.v. je huidige situatie (virtueel of aan tafel). Met gespecialiseerde fiscale teams verzorgen we bij honderden bedrijven en organisaties professionele onafhankelijke fiscale ondersteuning. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek. Wil je binnen 24 uur vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mailtje of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdek je hier, inclusief onze kernwaardes. Onze belastingadviseurs staan 100% voor je klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Hans Pieter Mulder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×