Bent u in privé eigenaar van een rijksmonumentenpand? Gaat de waardeontwikkeling u voor meer dan 50% aan? Verricht u onderhoudswerkzaamheden aan dit pand?

Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 80% van de gemaakte onderhoudskosten in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Hierbij maakt het niet uit of het uw eigen woning is of dat het pand tot uw box 3 vermogen behoort.

De verwachting is dat in de aangifte inkomstenbelasting 2018 voor de laatste keer gebruik kan worden gemaakt van deze aftrekpost. Er zijn namelijk plannen om deze aftrekpost met ingang van  2019 te laten vervallen en om te zetten in een subsidieregeling.

Nieuwe subsidieregeling

In de beleidsnota “Erfgoed telt” van 22 juni 2018 heeft minister Van Engelshoven beschreven wat de contouren zijn van deze nieuwe subsidieregeling.

Op basis van deze subsidieregeling kunnen eigenaren van Rijksmonumenten onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 35% van de gemaakte instandhoudingskosten.

Welke voorwaarden dit zijn en wat precies onder instandhoudingskosten moet worden begrepen, is niet duidelijk. Op basis van de geschetste contouren verwachten wij wel dat de huidige aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting inkomstbelasting 2018 ruimer is dan de toekomstige subsidie vanaf 2019.

Wij adviseren daarom dan ook om in 2018 nog gebruik te maken van de ruimere aftrekpost.

Wilt u nog gebruik maken van de aftrekpost voor monumentenpanden in de aangifte inkomstenbelasting 2018?

Zorg er dan voor dat u de onderhoudskosten aan het monumentenpand in 2018 maakt en deze dan ook voldoet. Let wel op dat mogelijk niet alle onderhoudskosten in aanmerking komen voor aftrek. Welke onderhoudskosten in aanmerking komen voor aftrek is afhankelijk van feiten en omstandigheden.

Wilt u meer weten welke voorwaarden er gelden voor deze aftrekpost en welke onderhoudskosten voor aftrek in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op.

 

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Theo Frunt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×