De btw-gevolgen van de verhuur van onroerende zaken blijken in de praktijk niet altijd even duidelijk. Hoofdregel is dat verhuur is vrijgesteld van btw. In een aantal gevallen is de verhuur van een onroerende zaak echter altijd belast met btw en soms kunt u als verhuurder bij vrijgestelde verhuur samen met de huurder kiezen om toch btw te berekenen.

Onder meer de verhuur voor korte periode in de vakantiebestedingsbranche, verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines en de verhuur van parkeerruimte is altijd belast met btw.

In andere gevallen is de verhuur vrijgesteld van btw, tenzij verhuurder en huurder samen opteren voor btw-belaste verhuur. Voorwaarde voor deze belaste verhuur is dat de huurder de btw voor ten minste 90% kan aftrekken. Van belang is dat de juiste bepalingen in de huurovereenkomst worden vastgelegd. Bij vrijgestelde verhuur kan de verhuurder de btw op de kosten en investeringen van de onroerende zaak niet in aftrek brengen en is het gebruikelijk dat de verhuurder deze niet aftrekbare btw doorberekent in de huurprijs of door een opslag op de huurprijs. Ook is het aan te raden dat verhuurders bepalingen opnemen in de huurovereenkomst om de schade door het vervallen van de btw-optie te kunnen verhalen op de huurder. In de praktijk is het niet altijd duidelijk of voor de btw-heffing sprake is van normale verhuur van onroerende zaken of van een andere prestatie, verplicht belast met btw. Het is daarom raadzaam om u goed te laten adviseren.

Bij verhuur-plus verricht de verhuurder naast de verhuur van de onroerende zaken andere prestaties, het gaat de huurder niet zozeer om het gebruik van de onroerende zaak, maar juist om andere prestaties. Het grote voordeel van verhuur-plus is dat dit verplicht is belast met btw en de verhuurder recht heeft op btw-aftrek op investeringen en kosten. Dit kan voordelig zijn als de verhuurder en huurder niet kunnen opteren voor btw-belaste verhuur.

Vakantiebestedingsbedrijf

Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties en de verhuur van onroerende zaken in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf aan personen voor kort verblijf, zijn beiden belast met 6% btw. Dit kan financieel (zeer) gunstig zijn, omdat de verhuur belast is met 6%, terwijl doorgaans op de kosten het btw-tarief van 21% drukt. Door dit tariefvoordeel, kunnen verhuurders per saldo btw terugkrijgen.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×