Het is nogal wat om alle coronamaatregelen voor ondernemers goed bij te houden. Voor diegenen die door de bomen het bos even niet meer zien, zetten wij in korte blogs de huidige maatregelen per onderdeel voor jou als ondernemer, directeur of manager kraakhelder uiteen. Inclusief tips. In dit deel:

Melding betalingsonmacht 

Een bestuurder kan door de belastingdienst van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het door de rechtspersoon niet betalen van loonbelasting, omzetbelasting, accijns en zogenaamde verbruiksbelastingen. Dit kan worden voorkomen door uiterlijk binnen twee weken na het verlopen van de betaaltermijn een melding betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst. Indien tijdig betalingsonmacht is gemeld, dan zal de belastingdienst kennelijk onbehoorlijk bestuur moeten stellen en bewijzen, hetgeen in algemene zin een zware bewijslast is. 

Onduidelijkheid 

Volgens de website van de Belastingdienst zou het beleid omtrent de melding betalingsonmacht zijn gewijzigd. Doet een bestuurder van een Vpb-plichtige rechtspersoon een verzoek om uitstel van betaling voor loonheffingen en/of omzetbelasting (BTW), dan zou de Belastingdienst het uitstelverzoek ook als een tijdige melding betalingsonmacht beschouwen, zelfs indien de voornoemde termijn van twee weken inmiddels zou zijn verlopen.  De melding wordt in die situatie rechtsgeldig geacht, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Indien sprake is van een andere oorzaak dan dient er derhalve nog steeds een afzonderlijke melding betalingsonmacht te worden gedaan (via een formulier dat te downloaden is van de website van de belastingdienst).  

Het is onduidelijk of dit nu daadwerkelijk als rechtens afdwingbaar beleid heeft te gelden, omdat normaliter beleid bekend wordt gemaakt middels beleidsbesluiten, die op formele wijze worden gepubliceerd in de Staatscourant.  

Gaat u het risico aan? 

Temeer nu het een enkele mededeling is op de website van de belastingdienst en het nagenoeg onmogelijk is om de teksten op de website van de belastingdienst bij te houden, is naar onze mening sprake van een onduidelijke handelswijze. Mocht er in de toekomst discussie ontstaan over de tijdigheid van de betalingsonmacht, dan dient naar onze mening de tekst op de website van de belastingdienst wel degelijk te worden ingebracht in de procedure. Desalniettemin raden wij iedereen aan die momenteel betalingsproblemen ervaart om proactief en tijdig betalingsonmacht te melden bij de belastingdienst. 

Let op! 

De werkwijze van de belastingdienst zou volgens de website gelden voor aangiftetijdvakken na 1 februari 2020. Het is belangrijk om de communicatie van de belastingdienst goed in de gaten te houden, want zij dienen separaat te berichten over de registratie van de melding betalingsonmacht. De belastingdienst kan tevens de status betalingsonmacht beëindigen en dan is het mogelijk noodzakelijk om opnieuw een melding betalingsonmacht in te dienen. 

Indien het bedrijf is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, meld dan eveneens betalingsonmacht voor pensioenpremies middels een separaat formulier. 

Kennismaken met Forward Fiscalisten

Wij helpen je o.a. verder met bovengenoemde coronamaatregelen en werken tegen moderne voorwaarden en tarieven. Met gespecialiseerde fiscale teams zorgen we bij vele bedrijven voor professionele en onafhankelijke fiscale ondersteuning. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek.

Kende u ons nog niet, maar heeft u een fiscaal vraagstuk en wilt u vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mailtje of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief onze kernwaardes. Alle specialisten bij Forward Fiscalisten staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Hans Pieter Mulder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×