Het is nogal wat om alle coronamaatregelen voor ondernemers goed bij te houden. Voor diegenen die door de bomen het bos even niet meer zien, zetten wij in korte blogs de huidige maatregelen per onderdeel voor jou als ondernemer, directeur of manager kraakhelder uiteen. Inclusief tips. In dit deel:

Corona verlies sneller effectueren via coronareserve 

Verliesverrekening  

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (“Vpb”) kunnen onder voorwaarden verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) en winsten in de zes volgende jaren (voorwaartse verliesverrekening).   

Indien uw bedrijf winst heeft gemaakt in 2019 en Vpb is verschuldigd over 2019 dan kunt u een verlies over 2020 verrekenen met de winst van 2019, nadat de aangifte over het verliesjaar is ingediend en de aanslag Vpb 2019 definitief vaststaat. Dit zal op zijn vroegst in de loop van 2021 het geval zijn. Kortom, het duurt geruime tijd voordat het verlies als gevolg van de coronacrisis vaststaat hetgeen kan leiden tot extra liquiditeitsproblemen voor uw bedrijf.  

Tegemoetkoming 

Het kabinet komt bedrijven tegemoet om ervoor te zorgen dat de verwachte verliezen in 2020 eerder kunnen worden omgezet in een belastingteruggave van reeds betaalde Vpb over het jaar 2019 of een vermindering van mogelijk nog verschuldigde Vpb over het jaar 2019.  

De maatregel 

Bedrijven mogen het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis al in de Vpb aangifte 2019 in aanmerking nemen door het vormen van een coronareserve. De coronareserve is maximaal gelijk is aan de laagste van (i) het verwachte verlies over 2020 door de coronacrisis en (ii) het belastbaar bedrag over 2019. 

Met het vormen van een coronareserve is er over het jaar 2019 geen of minder Vpb verschuldigd. Door een nadere voorlopige aanslag aan te vragen over 2019 kan de eerder betaalde / te betalen Vpb worden teruggevraagd waardoor het timing voordeel van de coronareserve meteen kan worden benut. Uiteraard kunt u ook op korte termijn de aangifte Vpb 2019 indienen rekening houdend met de coronareserve. 

Let op 

De voorwaarden voor het vormen van de coronareserve zullen binnenkort door het Ministerie van Financiën / Belastingdienst worden vastgesteld middels een beleidsbesluit. Daarbij zal waarschijnlijk ook worden verduidelijkt hoe het “verlies over 2020 in verband met de coronacrisis” moet worden bepaald.  Zodra deze voorwaarden bekend zijn, zullen wij hier in een nieuwe blog op ingaan. 

Het is van belang dat zorgvuldig wordt beoordeeld of uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet ter voorkoming van een onterechte of onjuiste toepassing. In dit verband is het ook van belang om de vorming van de coronareserve mee te nemen bij het opstellen van de fiscale positie in de commerciële jaarrekening. Wij kijken graag met u mee, teneinde de coronareserve op juiste wijze te vormen. 

Kennismaken met Forward Fiscalisten

Wij helpen je o.a. verder met bovengenoemde coronamaatregelen en werken tegen moderne voorwaarden en tarieven. Met gespecialiseerde fiscale teams zorgen we bij vele bedrijven voor professionele en onafhankelijke fiscale ondersteuning. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek.

Kende u ons nog niet, maar heeft u een fiscaal vraagstuk en wilt u vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mailtje of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief onze kernwaardes. Alle specialisten bij Forward Fiscalisten staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Paul van den Tillaart.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×