Het is nogal wat om alle coronamaatregelen voor ondernemers goed bij te houden. Voor diegenen die door de bomen het bos even niet meer zien, zetten wij in korte blogs de huidige maatregelen per onderdeel voor jou als ondernemer, directeur of manager kraakhelder uiteen. Inclusief tips. In dit deel:

Verlaging gebruikelijk loon dga bij omzetdaling 

Een belastingplichtige die tenminste 5% van de aandelen in een vennootschap bezit en werkzaamheden voor deze vennootschap verricht, wordt geacht een loon te krijgen dat ‘gebruikelijk’  is voor het niveau en de duur van zijn werkzaamheden. De hoogte van het gebruikelijk loon is van meerdere factoren afhankelijk. Over 2020 moet het gebruikelijk loon minimaal € 46.000 bedragen. 

Over het loon moet de vennootschap loonheffing afdragen, ook wanneer er minder of geen omzet is. 

Nieuwe maatregel 

Omdat er door de coronacrisis sprake is van veel omzetdaling is besloten dat dga’s over 2020 tijdelijk van een lager gebruikelijk maandloon mogen uitgaan. Deze tijdelijke verlaging geldt alleen voor de aankomende maanden, het loon over de voorgaande maanden mag niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Er mag worden uitgegaan van een lager maandloon in verhouding tot de omzetdaling van de onderneming. Hierbij dient telkens de omzet van een maand vergeleken te worden met de omzet van diezelfde maand in 2019. Blijkt dat er sprake is van een omzetdaling, dan kan het gebruikelijk loon voor die maand in verhouding naar beneden bijgesteld worden. Hiervoor is geen vooroverleg met de belastingdienst nodig.  

Omdat de daadwerkelijke omzetdaling  als gevolg van de coronacrisis pas aan het eind van 2020 definitief bekend is, mag het loon vervolgens over geheel 2020 achteraf worden bepaald. Is er te weinig loon genoten, dan moet het verschil alsnog als loon worden aangegeven. Om dit te voorkomen dient de daling van de omzet en het loon derhalve maandelijks nauwkeurig bepaald te worden. Is er na verloop van tijd geen sprake meer van een omzetdaling, pas het gebruikelijk loon dan weer tijdig aan. 

De voorwaarden van de verlaging worden nog nader bekendgemaakt op de website van de belastingdienst. De regeling zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de regeling die tijdens de kredietcrisis in 2009 gold. Let derhalve goed op. Er mag dan namelijk geen sprake zijn van een verlaging van het gebruikelijk loon als de rekening courantschuld van de dga toeneemt en/of er dividend wordt uitgekeerd. 

Tijdelijk minder inkomen dga 

Door de tijdelijke verlaging van het maandloon wordt de “cash-out” van de vennootschap beperkt, omdat de af te dragen loonheffing lager wordt. De verlaging kan daarom uitkomst bieden bij acute liquiditeitsproblemen van de vennootschap. De keerzijde is dat de dga tijdelijk minder loon ontvangt en dus zal moeten interen op zijn privévermogen.  

Kennismaken met Forward Fiscalisten

Wij helpen je o.a. verder met bovengenoemde coronamaatregelen en werken tegen moderne voorwaarden en tarieven. Met gespecialiseerde fiscale teams zorgen we bij vele bedrijven voor professionele en onafhankelijke fiscale ondersteuning. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek.

Kende u ons nog niet, maar heeft u een fiscaal vraagstuk en wilt u vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mailtje of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief onze kernwaardes. Alle specialisten bij Forward Fiscalisten staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Hans Pieter Mulder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×