Vorige week heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak over de btw-plicht van een lid van de Raad van Commissarissen. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat deze commissaris niet als btw-ondernemer kan worden aangemerkt. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor leden van de Raad van Commissarissen. Ook is nog niet duidelijk wat de invloed van dit arrest is op de btw-positie van leden van de Raad van Toezicht.

Sinds 1 januari 2013 geldt in Nederland dat een lid van een RvC dat daarvoor een vergoeding ontvangt, kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Commissarissen moeten dus in beginsel een factuur met btw uitreiken. In sommige situaties kunnen commissarissen een beroep doen op de kleine ondernemersregeling, waardoor de af te dragen btw wordt verminderd.

Lid RvC geen zelfstandig btw-ondernemer

Het Europese Hof is van mening dat een persoon die lid is van een RvC geen zelfstandig btw-ondernemer is. Gevolg is dat de vergoeding die de commissaris ontvangt niet belast is met btw. In deze zaak ging om een lid van de RvC van een Nederlandse stichting. In dit geval is deze commissaris niet hiërarchisch ondergeschikt is aan het bestuursorgaan van de stichting en ook niet aan de eigen RvC. De commissaris heeft geen individuele bevoegdheid maar handelt volledig voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de Raad. Deze commissaris handelt dus niet in eigen naam en niet voor eigen risico.

Ook ontvangt de commissaris een vaste vergoeding die niet afhankelijk is van zijn functioneren, deelname aan vergaderingen of van de feitelijk gewerkte uren. Het of oordeelt dat de commissaris hierdoor geen economisch bedrijfsrisico voor zijn activiteit draagt en daarom geen zelfstandig btw-ondernemer is.

Gevolgen van arrest

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen van dit arrest zijn voor de praktijk. Geldt dit bijvoorbeeld alleen voor commissarissen met maar één commissariaat of ook voor leden met meerdere commissariaten? Het huidige Nederlandse beleid over de btw-positie van commissarissen, lijkt na dit arrest niet meer in lijn met de Europese btw-richtlijn. Ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor leden van Raden van Toezicht en andere toezicht houdende lichamen.

De verwachting is dat het Ministerie van Financiën met een reactie komt op dit arrest om duidelijkheid te verschaffen over de btw-positie van commissarissen. Hopelijk komt deze reactie op korte termijn, zodat de gevolgen voor de praktijk duidelijk worden.

Voor organisaties die geen of slechts een beperkt recht op btw-aftrek hebben (zoals zorginstellingen of instellingen in de financiële sector) is het een voordeel wanneer commissarissen niet langer btw in rekening hoeven te brengen. Voor deze instellingen is de btw immers een kostenpost. Voor de commissarissen zelf is het nadeel dat zij niet langer btw op hun eigen kosten in aftrek kunnen brengen. In afwachting van een reactie van het Ministerie is een mogelijkheid om bezwaar tegen eigen btw-aangifte in te dienen. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven en moderne voorwaarden. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Paul van den TillaartFreek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×