Vorige week is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd om de btw-heffing voor internationale handel te vereenvoudigen. Het wetsvoorstel moet 1 januari 2020 in werking treden en bevat de volgende 4 maatregelen:

1. Call-off stock

Om de levertijd van goederen te verkorten, brengen leveranciers vaak voorraden over naar een opslagruimte of winkel van een al bekende afnemer in een andere EU-lidstaat. De leverancier houdt de eigendom van deze goederen totdat de afnemer deze uit de voorraad haalt (‘call off-stock’). Op dit moment kennen diverse EU-landen eigen regelingen voor call-off voorraden, waardoor de leverancier sommige situaties een btw-nummer nodig heeft in het land waar hij de goederen naartoe overbrengt. Met het nieuwe voorstel is de regeling voor call-off voorraden in alle EU-landen hetzelfde, zodra de afnemer de goederen uit de voorraad neemt, verricht de leverancier een intracommunautaire levering aan de afnemer. Een btw-registratie van de leverancier in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen is dan niet nodig. Voorwaarde is dat de goederen binnen één jaar worden afgenomen en dat de leverancier en afnemer een register moeten bijhouden dat aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

2. Vereenvoudiging ketentransacties

Deze vereenvoudiging regelt de toerekening van het intracommunautaire vervoer aan een van de schakels in een ketentransactie/ABC-transactie. Bij een ketentransactie met opeenvolgende leveringen van goederen tussen drie of meer ondernemers in verschillende EU-lidstaten, kan het intracommunautaire goederenvervoer slechts aan één schakel binnen die keten worden toegerekend. Het btw-nultarief is alleen op die levering van toepassing en de andere leveringen zijn lokale leveringen van goederen. In de praktijk is het vaak onduidelijk aan welke schakel het intracommunautaire goederenvervoer moet worden toegerekend.

Onder de nieuwe regels is het uitgangspunt dat de intracommunautaire levering plaatsvindt in de schakel waarin wordt geleverd aan de ondernemer die het intracommunautaire transport regelt of laat regelen. Dit is doorgaans de eerste levering in de schakel A-B. De vereenvoudiging heeft geen gevolgen voor de vereenvoudigde ABC-regeling, deze is nog steeds van toepassing wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

3. Verplicht stellen btw-nummer voor toepassing btw-nultarief

Vanaf 1 januari 2020 is het voor leveranciers verplicht om het btw-nummer van zijn afnemer te hebben, voor toepassing van het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen. Ook de Opgaaf ICP moet correct zijn. Vanaf 1 januari 2020 kunnen lidstaten het recht op het btw-nultarief wel weigeren wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan.

4. Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

Voor toepassing van het btw-nultarief bij intracommunautaire leveringen is vereist dat de leverancier het vervoer van de goederen naar de andere EU-lidstaat kan aantonen. Momenteel hanteren EU-lidstaten voor de bewijsvoering verschillende regels, deze maatregel voorziet in een harmonisering van de bewijsregels, zodat  de administratieve lasten voor ondernemers die grensoverschrijdend handelen worden verminderd.

Uit het concept voorstel blijkt dat de leverancier ten minste twee bewijsstukken kan overleggen die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, bijvoorbeeld een getekend CMR-document, in combinatie met een door de bank afgegeven afschrift van betaling voor het vervoer. Deze 4 maatregelen zijn voorgesteld door het bedrijfsleven om de internationale handel eenvoudiger te maken. Tot 3 juni is de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel geopend, zodat alle betrokkenen in de gelegenheid zijn om te reageren op het conceptwetsvoorstel.

Wat betekent dit voor u?

Deze voorgestelde wijzigingen hebben gevolgen voor uw onderneming, zoals het aanpassen van administratieve processen, maar bijvoorbeeld ook de contracten en het orderproces met uw afnemers en leveranciers. Het is zinvol om vast in kaart te brengen wat deze wijzigingen betekenen voor uw onderneming. Uiteraard kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Paul van den TillaartFreek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×