Een Tax Control Framework (TCF) is een systeem van procedures, controles en maatregelen dat er voor zorgt dat belastingaangiften en -betalingen van uw bedrijf juist en tijdig worden ingediend. Hiermee worden fiscale risico’s beheerst. De specialisten van Forward Fiscalisten helpen binnen diverse branches bij het opzetten van een goed TCF. Hierbij worden verschillende belangrijke onderdelen doorlopen, essentieel om als organisatie (profit of non-profit) aan de geldende fiscale wet- en regelgeving te voldoen. 

Beoordeling bestaande TCF

Onze specialisten starten altijd door een beoordeling (of scan) van het reeds bestaande TCF binnen uw bedrijf. Zo bepalen we of het voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en of dit TCF effectief is in het beheersen van fiscale risico’s. Op basis van deze scan starten we met aanbevelingen voor verbeteringen. Een belangrijk onderdeel van een TCF is het identificeren van fiscale risico’s en het nemen van maatregelen om deze risico’s te beheersen. We ondersteunen direct door een risicomanagementproces te implementeren, waarmee fiscale risico’s worden geïdentificeerd en beoordeeld. Dit proces omvat onder andere het opstellen van een risicoprofiel en het uitvoeren van periodieke risicoanalyses.

Ontwikkel fiscale procedures en train je medewerkers

De juiste procedures en controles zorgen ervoor dat belastingaangiften en -betalingen juist en tijdig worden ingediend en dat fiscale risico’s worden beheerst. Dit omvat o.a. het opstellen van een fiscale controle handleiding en het opzetten van een gestructureerd systeem van interne controles. Een effectief TCF vereist niet alleen procedures en controles, maar ook goed opgeleid personeel dat deze procedures en controles begrijpt en kan uitvoeren. Naast implementatie trainen onze fiscalisten betrokken medewerkers binnen uw organisatie, op het gebied van belastingwetgeving en het uitvoeren van fiscale procedures en controles. 

Maak een fiscaal auditplan

Het kan voorkomen dat je met je bedrijf of instelling onverwacht wordt geconfronteerd met een fiscale audit. Forward Fiscalisten kan op dat moment ondersteuning bieden bij de voorbereiding van de audit en bij het communiceren met de belastingdienst. Dit kan o.a. het beoordelen van de fiscale positie van de organisatie inhouden, maar ook het opstellen van een fiscaal auditplan. Het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat wat ons betreft op hier. Een professioneel TCF zorgt ervoor dat op het moment van controle de juiste antwoorden met enkele drukken op de knop naar boven kunnen worden gehaald.   

Actueel inzicht en rapportage

Een TCF moet voortdurend worden gemonitord en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het effectief blijft in het beheersen van fiscale risico’s. Forward Fiscalisten helpt bedrijven en instellingen door heel Nederland bij het opzetten van een monitoring- en rapportagesysteem. Hierdoor kun je de effectiviteit van het TCF continu meten en gemakkelijker rapporteren aan management of directie.

Kennis maken met onze TCF specialisten?

Met 20 ervaren belastingadviseurs zorgen we vanuit gespecialiseerde fiscale teams bij honderden bedrijven en organisaties voor professionele onafhankelijke fiscale advisering én implementatie. Voor vragen over TCF kun je o.a. contact leggen met Paul van den Tillaart. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek. 

Ook voor andere fiscale vraagstukken zijn we natuurlijk bereikbaar:

📞 088-1412400
📧 info@forwardfiscalisten.nl

Onze werkwijze ontdek je hier, inclusief kernwaardes. Onze specialisten staan 100% voor je klaar. Iedere dag op nieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×