Lenen uit BV

Op Prinsjesdag was een maatregel aangekondigd voor de DGA die teveel zou lenen van zijn BV. Dit heeft sindsdien de gemoederen van menig DGA beziggehouden. Er was nog niet veel duidelijk, daar is nu echter verandering in gekomen. Op 4 maart 2019 is de overheid een internetconsultatie gestart voor het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.

De bedoeling van het wetsvoorstel 

De overheid is van mening, dat als een DGA meer dan Euro 500.000 leent van een eigen B.V., dan is het meerdere bovenmatig. Dit bovenmatige deel wil de overheid vanaf 1 januari 2022 belasten met het AB-tarief (26,9%). De voorgestelde artikelen zijn uitgebreid en hebben de nodige consequenties. Belangrijke kenmerken zijn als volgt:

  • Als de B.V. minder dan Euro 500.000 heeft geleend aan de DGA (en zijn familie), dan is deze maatregel dus niet van toepassing.
  • Een eigenwoninglening valt niet onder de maatregel. Echter, voor nieuwe eigenwoningleningen vanaf 2022 moet dan wel (notarieel) een recht van hypotheek worden toegekend.
  • Aan ieder kind mag Euro 500.000 worden uitgeleend door de B.V.
  • Een DGA die naar Nederland verhuisd en al een hoger bedrag heeft geleend, mag dat hogere bedrag blijven lenen zonder heffing.
  • Leningen dienen nog steeds te worden afgesloten op zakelijke gronden.

Consultatiedocument

Het wetsvoorstel is voorgelegd als consultatiedocument aan de praktijk. Dit betekent dat tot 1 april as. diverse partijen commentaar zullen gaan leveren en de kans is groot dat dit commentaar tot aanpassingen zal gaan leiden. Desalniettemin voorzien wij diverse problemen waarvan we enkele graag alvast onder de aandacht brengen.

  • In de huidige vorm is mogelijk sprake van dubbele belasting, indien de B.V. op enig moment door de DGA wordt verkocht.
  • Indien de DGA diverse bezittingen (vastgoed en andere beleggingen) heeft gefinancierd vanuit de B.V., dan komt deze financiering serieus onder druk te staan.
  • Vooralsnog is niet bekend of deze maatregel überhaupt mag worden toegepast in een verdragssituatie als de DGA in een ander land woont en de B.V. in Nederland is gevestigd of in een omgekeerde situatie.
  • Een DGA en zijn partner mogen samen slechts Euro 500.000 lenen, dus er ontstaat een probleem als twee DGA’s een relatie krijgen en samen ineens boven de drempel uitkomen.

Wat nu?

Bij Forward Fiscalisten zijn we altijd al van mening dat het belangrijk is om een duidelijke strategie te hebben ten aanzien van het vermogen in privé en in de B.V. Wij denken dat het huidige wetsvoorstel, na aanpassingen, uiteindelijk zal worden ingevoerd en dat betekent dat een DGA voor 2022 in actie zal moeten komen. Dit lijkt ver weg. Ervaring leert echter dat tijd voorbij vliegt en dat op het laatste moment in actie komen tot onoverkomelijke problemen kan leiden. Andersom is het natuurlijk ook niet verstandig om hals over kop allerlei zaken aan te passen. Wij ondersteunen jou als DGA en bepalen samen de strategie. Zo kan tijdig en krachtig worden gehandeld waar nodig.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Paul van den TillaartFreek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Wettekst: https://www.internetconsultatie.nl/bovenmatiglenen/document/4389

Memorie van toelichting: https://www.internetconsultatie.nl/bovenmatiglenen/document/4390

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Paul van den Tillaart.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×