Besluit

Begin mei is het langverwachte besluit gepubliceerd over de btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies. In de meeste gevallen betekent dit dat voor commissarissen en toezichthouders dat zij geen btw (meer) hoeven te berekenen over de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Als de commissaris of toezichthouder individuele verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen van het toezichthoudend orgaan, is dit echter anders en is wel btw verschuldigd.

Gevolgen

Het Besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 juni 2019, de datum van het arrest van het Europese Hof van Justitie (C-420/19) waarin is beslist dat een commissaris geen btw-ondernemer omdat de vereiste zelfstandigheid ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat:

  • Commissarissen en toezichthouders die sinds 13 jun 2019 geen btw meer berekenen over hun vergoeding, correct hebben gehandeld;
  • Commissarissen en toezichthouders die tot nu toe wel met btw hebben gefactureerd, deze btw kunnen crediteren. Voor commissarissen en toezichthouders van ondernemingen die volledig recht op btw-aftrek hebben, is er geen reden tot creditering, de onderneming heeft de btw immers in aftrek gebracht. Voor instellingen die geen of beperkt recht hebben op btw-aftrek, is het aan te raden de btw wel te crediteren vanaf 13 juni 2019; 
  • Als de commissarissen of toezichthouders geen btw-ondernemer meer zijn volgens dit Besluit, mogen op toekomstige facturen geen btw meer in rekening brengen.

 4 specifieke situaties

In het Besluit worden 4 specifieke situaties genoemd bij de vraag of een commissaris of toezichthouder btw in rekening moet brengen. In de volgende omstandigheden hoeft een commissaris geen btw in rekening te brengen en kan de btw gefactureerd sinds 13 juni 2019 no worden gecrediteerd:

  1. Toezichthoudend orgaan heeft een wettelijke grondslag in het privaatrecht of het publiekrecht (NV, BV, (bedrijfstak)pensioenfonds)

Voorwaarde is dat de commissaris zijn werkzaamheden verricht als statutair lid van het toezichtsorgaan en optreedt namens het toezichtsorgaan. Daarnaast blijkt uit de reglementen en statuten dat hij de toezichtswerkzaamheden verricht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan.

  1. Toezichthoudend orgaan zonder wettelijke grondslag in het privaatrecht of het publiekrecht, maar is vergelijkbaar met een NV of BV (o.a. stichting, vereniging)

Ook hierbij geldt uit de reglementen en statuten moet blijken dat de commissaris de toezichtswerkzaamheden verricht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan.

  1. Bezwaaradviescommissies, adviescolleges met wettelijke taak

Bezwaaradviescommissies in de zin van art. 7:13 Awb hebben een wettelijk geregelde taak. Omdat de voorzitters en de leden van deze commissies optreden namens de commissie en niet voor eigen rekening en risico, ontbreekt de vereiste zelfstandigheid voor btw-ondernemerschap.

  1. Toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies

Voorzitters en leden van een dergelijke commissie die op persoonlijke titel benoemd zijn en  waarbij de leden individueel geen externe taken of verantwoordelijkheden hebben, zijn volgens de staatssecretaris eveneens geen btw-ondernemer.

Het uitgangspunt dat geen btw hoeft te worden berekend, geldt ook indien een persoon meerdere commissariaten heeft en/of vanuit zijn of haar BV factureert voor deze werkzaamheden. Wellicht kan ook in andere gevallen btw-heffing achterwege blijven, maar dat zal op individuele basis beoordeeld moeten worden. Voor meer informatie, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Kennis maken met Forward Fiscalisten?

We gaan graag het gesprek aan over de voordelen die we MKB en corporates fiscaal bieden (virtueel of aan tafel). Met gespecialiseerde fiscale teams zorgen we bij honderden bedrijven en organisaties voor professionele onafhankelijke fiscale advisering én implementatie. Onze meerwaarde wordt direct duidelijk in een oriënterend gesprek.

Wil je binnen 48 uur vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten?

📞 088-1412400
📧 info@forwardfiscalisten.nl

Onze werkwijze ontdek je hier, inclusief kernwaardes. Onze specialisten staan 100% voor je klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×