Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. Het verlengde steun- en herstelpakket is 28 augustus aan de Tweede Kamer aangeboden.  

De voorwaarden worden aangepast, en zijn gericht op de langere termijn. Bedrijven worden gestimuleerd om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. 

 

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020 

  • NOW (tegemoetkoming loonkosten) 

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd.

  • Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen) 

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeenten extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

  • TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb) 

Het maximale belastingvrije bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd, en in die periode geleidelijk afgebouwd.

  • Borgstellingen, leningen en garantiefondsen 

Ook na 1 oktober 2020 blijven de verruimde kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) beschikbaar.

  • Belastingmaatregelen 

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen, waarmee het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 afloopt. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar 0,01% wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

  • Nieuwe maatregelen gericht op investeringen 

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Het kabinet stelt onder andere  150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken.  

  • Aanvullend sociaal pakket 

Het kabinet trekt geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Ook gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. Het kabinet wil ook mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit. 

Voor meer informatie en directe links (per onderwerp) naar de site van de rijksoverheid, kijk op https://www.taxence.nl/nieuws/derde-steunpakket-coronacrisis/

 

Kennismaking met Forward Fiscalisten

Wilt u binnen 24 uur vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mailtje of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief onze kernwaardes. Onze belastingadviseurs staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Marij van Vucht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×