De Europese Commissie heeft een aantal jaren geleden wijzigingen aangekondigd die per 1 juli 2022 zouden moeten ingaan. Deze wijzigingen zijn nog niet definitief en de verwachting is dat deze niet voor 2023 zullen ingaan. De voorgestelde wijzigingen hebben wel grote gevolgen voor de levering van goederen tussen ondernemers binnen de Europese Unie (EU), vandaar dat wij u nu alvast informeren. De voorgestelde wijzigingen betreffen de invoering van een definitief btw-systeem voor grensoverschrijdende B2B goederenhandel binnen de EU.

Intra-Unielevering

Onder de huidige regels vindt bij de levering van goederen aan een ondernemer in een ander EU-land zowel een intracommunautaire levering van goederen als een intracommunautaire verwerving van goederen plaats. Indien de wijzigingen worden aangenomen, vindt er bij grensoverschrijdende handel tussen EU-landen maar één belastbaar feit voor btw-heffing plaats; een zogenoemde ‘intra-Unielevering’. Deze intra-Unielevering is belast in het EU-land waar het transport eindigt, dus de EU lidstaat van aankomst. De leverancier moet dan de btw van het EU-land van aankomst van de goederen in rekening te brengen aan zijn afnemer (ondernemer) tegen het btw-tarief van dat EU-land. Om te voorkomen dat de leverancier een btw-nummer nodig heeft in het EU-land van aankomsten  lokale btw-aangiftes moet indienen, is voorgesteld om de btw-afdracht te laten verlopen via een One Stop Shop (‘OSS’) systeem. Dit is vergelijkbaar met de OSS regeling zoals die sinds 1 juli 2021 geldt voor e-commerce (B2C levering van goederen). Met deze OSS-regeling kunnen ondernemingen de btw-bedragen die zijn verschuldigd in verschillende EU-landen via één OSS btw-aangifte aan te geven. Dit voorkomt dat ondernemingen zich in elk EU-land waar zij goederen leveren een btw-nummer nodig hebben.

Gecertificeerd btw-belastingplichtige

Ook heeft de Europese Commissie het concept van de gecertificeerd btw-belastingplichtige (Certified Taxable Person of ‘CTP’) voorgesteld. In het CTP-concept wordt onderscheid gemaakt tussen betrouwbare btw-belastingplichtigen en ondernemers die niet als betrouwbare btw-belastingplichtige worden beschouwd. Als een onderneming de CTP-status heeft, wordt zij geacht een betrouwbare btw-belastingplichtige te zijn. Deze CTP-status heeft aanzienlijke voordelen voor de ondernemer die intra-Unieleveringen verricht.

Ondernemer A uit Nederland levert bijvoorbeeld goederen aan ondernemer B in België. Als de ondernemer B uit België een CTP-status heeft, dan wordt de verschuldigde btw over de intra-Unielevering verlegd naar de ondernemer uit België. De Nederlandse leverancier hoeft dan helemaal geen btw te rekenen over de goederen die hij levert. De ondernemer uit België geeft dit aan op zijn Belgische btw-aangifte en kan deze Belgische btw in dezelfde aangifte weer aftrekken. Wanneer de Belgische ondernemer (afnemer) geen CTP-status heeft, dan moet de Nederlandse leverancier wel Belgische btw in rekening brengen aan de Belgische afnemer. De Nederlandse leverancier moet de Belgische btw aangeven en voldoen via de OSS-aangifte. De Belgische afnemer ondernemer kan de Belgische btw terugvragen in de Belgische btw-aangifte. Deze btw-verleggingsregeling is dus voor beide ondernemers voordelig. De leverancier hoeft geen btw in rekening te brengen en deze dus ook niet af te dragen via het OSS-systeem. De afnemer heeft ook een administratieve zorg minder en een liquiditeitsvoordeel, want hij betaalt geen Belgische btw aan de leverancier en hoeft deze dus ook niet terug te vragen.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Wanneer uw onderneming goederen levert aan ondernemers in andere EU-landen (B2B), zullen de nieuwe regels grote gevolgen hebben voor uw onderneming. U moet hierbij denken aan het aanpassen van (ERP-)systemen en bedrijfsprocessen (zoals administratie en facturering) om te voldoen aan deze regels. Ook de CTP-status van uw afnemers moet worden bijgehouden in de stamgegevens van klanten, zodat de juiste btw-behandeling wordt toegepast. Ook is al is de verwachting dat het nog enige tijd zal duren voor de wijzigingen ingaan, is het bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuw ERP-systeem wel rekening te houden met deze voorgestelde wijzigingen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de aankomende wijzigingen. Indien u van gedachten wil wisselen over de aankomende wetswijzigingen zodat de implementatie straks soepel  verloopt, neem dan contact met ons op.

Are you ready to move Forward?

Ontdek in 2022 vrijblijvend onze werkwijze en de fiscale kansen die we voor jou verzilveren. Leg bijvoorbeeld contact met Hans Pieter MulderJoep KorstenPaul van den TillaartFreek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten (088-1412400). Je kunt ons ook een mail sturen via info@forwardfiscalisten.nl. Wij leggen dan binnen 24 uur contact.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×