In januari 2021 moet de laatste btw-aangifte over het jaar 2020 worden ingediend. Voor btw-heffing moet u bepaalde correcties maken, die u opneemt in de laatste btw-aangifte over 2020 (december of vierde kwartaal).

Ook zijn er aandachtspunten in verband met Brexit en de voorgenomen wijzigingen voor e-commerce btw-regels.

Correcties in laatste btw-aangifte 2020

In de laatste btw-aangifte over 2020 moeten onder meer de volgende correcties worden aangegeven:

Btw privégebruik auto van de zaak

Wanneer auto’s binnen uw onderneming ook privé worden gebruikt, moet in beginsel een btw-correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (forfaitaire regeling) worden gemaakt. Er zijn afwijkende regels, bijvoorbeeld als een auto ouder is dan vijf jaar of zonder btw is aangeschaft.

Ook voor andere zakelijke goederen en diensten binnen uw onderneming die in het afgelopen jaar (mede) voor privédoeleinden zijn gebruikt, moet een correctie worden gemaakt wanneer de btw op de kosten in aftrek is gebracht.

Btw-correctie over personeelsverstrekkingen

Voor personeelsverstrekkingen, zoals kerstpakketten, personeelsfeesten, etc. geldt dat de btw op de kosten niet aftrekbaar is indien per werknemer meer dan € 227 (exclusief btw) per jaar is verstrekt. Uw onderneming is verplicht jaarlijks een zogenoemde BUA-berekening te maken. Is in 2020 per werknemer meer uitgegeven en is de btw hierover in aftrek gebracht, dan moet een correctie worden gemaakt.

Pro rata, herziening btw-aftrek bij vrijgestelde omzet

Indien uw onderneming zowel met btw belaste als van btw vrijgestelde prestaties verricht, is de btw op kosten niet geheel aftrekbaar. Er geldt een pro rata, op grond waarvan alleen de btw aftrekbaar die toerekenbaar is aan de belaste omzet. In de laatste btw-aangifte van 2020 moet een eventuele correctie plaatsvinden indien de toegepaste pro rata in de eerdere aangiften van 2020 afwijkt van de werkelijke pro rata.

Let hierbij op dat de herzieningstermijn voor btw-aftrek voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) 5 jaar is en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) 10 jaar.

Suppletie

Eventuele correcties over het jaar 2020 kunt u opnemen in de laatste btw-aangifte van 2020. Blijkt daarna, bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarstukken 2020, dat uw onderneming over dat jaar (en/of eerdere jaren) te weinig btw heeft betaald of recht heeft op btw-teruggaaf? Dan moet u daarvoor een suppletieaangifte btw indienen. Wanneer het te corrigeren bedrag minder is dan € 1.000, mag u deze correctie in de volgende normale btw-aangifte meenemen.

Oninbare vorderingen

Voor facturen die u heeft uitgereikt maar die niet zijn betaald, geldt dat recht bestaat op teruggaaf van de afgedragen btw. Voor deze btw-teruggaaf geldt dat de vordering in ieder geval oninbaar is na één jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn. U kunt de btw terugvragen op de normale btw-aangifte, bijvoorbeeld door het factuurbedrag als negatieve omzet aan te geven. Voor alle vorderingen die in het laatste tijdvak van 2020 een jaar onbetaald zijn gebleven, kunt u in de laatste btw-aangifte over 2020 de btw terugvragen.

Overige aandachtspunten btw en overdrachtsbelasting

Brexit

  • Vraag vóór 31 maart 2021 in het Verenigd Koninkrijk betaalde btw over het jaar 2020 terug. Tot die datum kan dit nog via de website van de Nederlandse Belastingdienst, daarna moet dit rechtstreeks in het Verenigd Koninkrijk
  • Vanaf 1 januari 2021 is over de invoer van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk invoer-btw en invoerrechten verschuldigd. Wanneer u goederen inkoopt in het Verenigd Koninkrijk, vraag dan tijdig een artikel 23 invoervergunning aan (om heffing van invoer-btw te verleggen naar de btw-aangifte)
  • Vraag ook tijdig een EORI-nummer aan voor de invoer van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dit nummer heeft u nodig voor communicatie met de douane.

E-commerce

  • Per 1 juli 2021 wijzigen de btw-regels voor e-commerce. Wanneer u goederen verkoopt via een website naar andere landen, heeft dit ook gevolgen voor uw onderneming. Bereid u tijdig en goed voor op deze wijzigingen.

Overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 gaat het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting omhoog van 6% naar 8% voor bedrijfspanden en voor woningen die niet als hoofdverblijf dienen. Voor woningen kan het tarief van 2% of de startersvrijstelling van toepassing zijn. Bent u voornemens een pand aan te kopen dat vanaf 2021 onder het 8% tarief valt, is het aan te raden de verkrijging nog voor 31 december 2020 te voltooien.

Kennismaking met Forward Fiscalisten

Wilt u vrijblijvend kennismaken met Forward Fiscalisten? Stuur dan een mailtje of leg contact via 088-1412400. We plannen meteen een afspraak in. Onze werkwijze ontdekt u hier, inclusief onze kernwaardes. Onze belastingadviseurs staan 100% voor u klaar. Iedere dag opnieuw.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×