Sinds 31 januari 2020 geldt voor de Brexit een overgangsperiode, nadat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari de EU heeft verlaten. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. Voor ondernemers die goederen aankopen in het Verenigd Koninkrijk is van belang dat zij tijdig een zogenoemde artikel 23 invoervergunning aanvragen.

Invoer-btw

Na 31 december 2020 wordt de inkoop van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk voor btw-heffing gezien als een invoer van goederen van buiten de EU. Voor goederen die vanuit een land buiten de EU worden ingevoerd in de EU, geldt dat bij invoer btw is verschuldigd. Deze betaalde invoer-btw kan in aftrek worden gebracht op de btw-aangifte. Gevolg is echter dat u de invoer-btw moet financieren tot u deze terugkrijgt na het indienen van de btw-aangifte.

Artikel-23 vergunning

Voor ondernemers die regelmatig goederen invoeren, bestaat de mogelijkheid en zogenoemde artikel 23-vergunning aan te vragen. Met deze vergunning is de invoer-btw niet verschuldigd op het moment van invoer, maar kan de invoer-btw op de btw-aangifte worden aangegeven en in dezelfde btw-aangifte worden teruggevraagd. De Belastingdienst heeft ondernemers die regelmatig goederen aankopen in het Verenigd Koninkrijk in september vorige week in een brief gewezen op de mogelijkheid tot aanvraag van een artikel 23-vergunning. Een ondernemer kan de vergunning voor de invoer van goederen uit het Verenigd Koninkrijk gebruiken na het einde van de overgangsperiode, dus vanaf 1 januari 2021.

De voorwaarden om een artikel 23-vergunning te kunnen krijgen zijn:

  • de ondernemer moet in Nederland wonen of zijn gevestigd;
  • de ondernemer moet regelmatig goederen importeren uit niet-EU-landen (waaronder dus het Verenigd Koninkrijk);
  • de ondernemer moet een aparte administratie bijhouden, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw bij import moet worden betaald.

Noord-Ierland

Voor Noord-Ierland geldt vooralsnog een aparte regeling, waardoor inkopen vanuit Noord-Ierland ook na 1 januari 2021 als intracommunautaire verwevingen worden beschouwd. Hiervoor is een artikel 23 vergunning dus niet nodig. Omdat de positie van Noord-Ierland nog ter discussie staat, kan het zijn dat dit nog wijzigt met eventuele gevolgen voor de kwalificatie van de inkoop van goederen vanuit Noord-Ierland als intracommunautaire verwerving of als invoer van buiten de EU.

Hulp bij aanvragen vergunning

Het is aan te raden deze vergunning voor 15 oktober 2020 aan te vragen, zodat de vergunning voor 1 januari 2021 is toegekend. Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag van een artikel 23-vergunning, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 088-1412400.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×