In januari 2018 ontstaat recht op teruggaaf van btw voor oninbare vorderingen die vóór 1 januari 2017 betaald hadden moeten zijn. In de btw-aangifte over januari 2018 of het 1e kwartaal 2018 kunt u deze btw terugvragen.

Oninbare vorderingen

U bent verplicht het btw-bedrag af te dragen dat op verkoopfacturen is vermeld. De btw-aangifte gaat uit van de factuurdatum en niet van de datum dat de factuur wordt betaald. Wanneer een factuur dus niet wordt betaald, heeft u wel de btw afgedragen en moet u de btw dus voorfinancieren. Voor deze oninbare vorderingen bestaat recht op teruggaaf van btw. In het verleden was het vaak lastig om aan te tonen dat een vordering oninbaar was en kon de btw vaak pas worden teruggevraagd na afwikkeling van het faillissement van uw klant.

Terugvragen veel eenvoudiger
Per 1 januari 2017 is de regelgeving voor het terugvragen van btw op oninbare vorderingen vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2017 een vordering als oninbaar wordt aangemerkt, indien deze één jaar na de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Na dat jaar bestaat dus recht op teruggaaf van het bedrag aan btw dat u heeft afgedragen over die vordering.

Heeft u facturen uitgereikt vóór 1 januari 2017 die nog altijd niet zijn betaald? Dan zijn deze facturen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. U mag dan de afgedragen btw in de btw-aangifte van het eerste tijdvak (januari of 1e kwartaal) van 2018 terugvragen.

Vraag nu uw btw terug
Sinds 2017 hoeft u geen apart teruggaafverzoek meer in te dienen voor oninbare vorderingen, u kunt dit via uw normale btw-aangifte terugvragen op twee manieren:
• U kunt de vordering en het bedrag dat u terugvraagt opnemen als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a (21%) of vraag 1b (6%) van de btw-aangifte; of
• U kunt het terug te vragen btw-bedrag als aftrekbare voorbelasting opnemen bij vraag 5b van de btw-aangifte

Uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017
Voor facturen met een uiterste betaaldatum na 1 januari 2017 geldt dat recht op teruggaaf ontstaat in het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen of in ieder geval uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur. Alleen in dit tijdvak bestaat recht op teruggaaf van de btw, dus let op dat u de btw in de juiste btw-aangifte terugvraagt.

Factuur toch nog (deels) betaald
Als de factuur later toch (deels) wordt betaald, geeft u in uw eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b het betaalde factuurbedrag en de btw weer aan.

Wilt u hierover meer weten of heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met Forward Fiscalisten of stuur een mail naar info@forwardfiscalisten.nl

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×