Mogelijk heeft u inmiddels het nieuws vernomen over de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. We willen dit graag bij u onder de aandacht brengen, omdat de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn.

Even opfrissen (indien nodig)

De 30%-regeling is een gunstige fiscale regeling voor uit het buitenland aangeworven medewerkers, die onder voorwaarden door u samen met de werknemer kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. Kort samengevat, houdt de regeling in dat 30% van het brutoloon netto mag worden uitbetaald. Deze korting is bedoeld ter dekking van de zogenaamde extraterritoriale kosten. Daarnaast mag de kwalificerende werknemer gebruik maken van een regeling waarmee de binnenlandse belastingplicht wordt beperkt. Dit laatste betekent dat bepaalde (buitenlandse) inkomensbestanddelen niet hoeven te worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting en wordt als zeer gunstig ervaren door expats die reeds een bepaald persoonlijk vermogen hebben opgebouwd.

Kortere looptijd

Momenteel heeft de 30%-regeling een maximale looptijd van acht jaar. Het kabinet heeft echter aangekondigd, dat in het Belastingplan 2019 zal worden opgenomen dat de looptijd met ingang van 1 januari 2019 wordt teruggebracht naar een maximum van vijf jaar. Deze wijziging is niet alleen van invloed op de looptijd van nieuwe aanvragen, maar gaat eveneens gelden voor bestaande gevallen van wie de looptijd op 1 januari 2019 nog niet verstreken is. Materieel bezien heeft de aanpassing dus terugwerkende kracht!

Wat kunt u doen?

Als werkgever is het voor u noodzakelijk om voor al uw werknemers die momenteel gebruikmaken van de 30%-regeling de resterende looptijd met ingang van 1 januari 2019 opnieuw te bepalen. In individuele gevallen kan mogelijk worden overgegaan op een andere manier van belastingvrij vergoeden van de extraterritoriale kosten, echter dient dit per geval te worden beoordeeld en wordt de administratieve last hierdoor verzwaard.

Hulp van een specialist!

Heeft u vragen over de 30%-regeling en bent u op zoek naar professionele begeleiding, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u bij het inventariseren van de impact van deze regeling en hoe deze eventueel beperkt zou kunnen worden, Wij helpen met het aanvragen van eventuele nieuwe beschikkingen voor toepassing van de 30%-regeling, danwel het opzetten van beleid voor het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten. Vanuit ruime ervaring staan Paul van den Tillaart of Bianca Broumels u graag bij.

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Nieuwsgierig naar de voordelen en staat u open voor een kritisch vergelijk? Neem dan contact op met Freek van Wijk (06-21864599) of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Paul van den Tillaart.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×