Een directeur grootaandeelhouder (DGA) kan zijn eigen woning financieren bij de bank of bij zijn eigen BV. Op dit moment heeft het lenen bij de eigen BV o.a. als voordeel dat er (1) geen cash-out is naar derden en (2) de verschuldigde rente tegen een hoger rentetarief aftrekbaar is dan dat de rente in de eigen BV is belast.

Hierbij gelden de volgende opmerkingen

  • De rente en de aflossing dient de DGA aan de eigen BV te voldoen. De BV kan deze ontvangen rente en aflossing d.m.v. een dividenduitkering terugstorten aan de DGA.
  • In 2018 kan de DGA de rente eigen woning aftrekken tegen een maximaal tarief van 49,5%.

Belastingheffing over renteopbrengsten

Door de BV is maximaal 25% vennootschapsbelasting verschuldigd over de ontvangen rente. Daarnaast is door de DGA 25% inkomstenbelasting (hierna: AB-heffing) verschuldigd om de netto-renteopbrengsten (renteopbrengsten minus verschuldigd vennootschapsbelasting) weer terug naar privé te halen doormiddel van een dividenduitkering. Per saldo zijn de renteopbrengsten belast tegen een belastingtarief van 43,75% (25% over 100 en 25% over 75).

Wijzigingen belastingtarieven

Als het belastingplan 2019 doorgaat worden de tarieven van de AB-heffing en vennootschapsbelasting vanaf 2019 aangepast. Ook zal versneld worden ingevoerd dat de rente eigen woning tegen een lager tarief aftrekbaar is. Vanaf 2021 zullen de tariefwijzigingen sterke invloed hebben op de belastingheffing bij financiering van de eigen woning bij de eigen BV.

Om hierbij een beeld te schetsen onderstaand de tarieven, die naar verwachting in 2021 gaan gelden:

AB-heffing

Tarief

26,9%

Vennootschapsbelasting
Winst                     Tarief

0-200.000               15%

Vanaf 200.000        20,5%

Maximale tarief eigen woning
In 2021 dient de rente eigen woning tegen een tarief van 43% in aftrek te worden gebracht. Dit wordt naar verwachting uiteindelijk 40% in 2022 en 37,05% in 2023.

Belastingheffing 2021 over rente eigen woning gefinancierd bij eigen BV

In 2021 kan de DGA de rente eigen woning aftrekken tegen een maximaal tarief van 43%. De ontvangen rente is eerst maximaal belast met 20,5% vennootschapsbelasting en daarna is over de netto-renteontvangsten 26,9% AB heffing verschuldigd. Per saldo is het belastingtarief 41,88% over de renteopbrengsten. Indien de vennootschap minder dan € 200.000 winst realiseert dan zijn de rentebaten belast tegen een effectief belastingtarief van 37,86%

Conclusie

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat het in 2021 tariefsmatig voordelig is om de eigen woning te financieren bij de eigen BV. Naar verwachting zal vanaf 2022 het tariefsmatig minder aantrekkelijk worden om de eigen woning te financieren bij de BV die een winst realiseert die hoger is dan € 200.000. Wel blijft het voordeel van geen cash-out aan derden bestaan.

Wilt u advies over bovenstaande, neem dan contact op met onze specialisten. Zo kunt u tijdig voorsorteren. Het wel of niet lenen bij de eigen BV vergt in veel gevallen maatwerk-advies. Voor vragen over bovenstaande kunt u o.a. contact opnemen met Theo Frunt.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Theo Frunt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×