In december 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over btw-heffing en het uitlenen van personeel in de publieke sector. Het besluit geeft aan onder welke voorwaarden het uitlenen van personeel in onder meer het onderwijs, de zorg en bij sociaal-culturele instellingen zonder btw-heffing kan plaatsvinden.

Voor deze sectoren geldt een btw-vrijstelling, waardoor in de meeste gevallen geen recht op btw-aftrek op de kosten van het inlenen van personeel bestaat. Zowel structurele als tijdelijke detachering van personeel kan onder voorwaarden echter vrij van btw plaatsvinden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In sommige situaties is het ter beschikking stellen van personeel in het kader van WMO/Jeugdzorg vrijgesteld van btw
  • De voorwaarden voor het btw-vrij structureel ter beschikking stellen van personeel in de sociaal-culturele sector zijn aangescherpt. Als voorwaarde is toegevoegd dat ook de uitlener onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling moet vallen en niet alleen de inlener. Deze goedkeuring wordt dus beperkter
  • De term ‘tijdelijk’ bij de goedkeuring voor terbeschikkingstelling van personeel in het kader van een medische beroepsopleiding (voor aio’s en anio’s) is verduidelijkt. De goedkeuring voor btw-vrijgestelde terbeschikkingstelling voor anio’s wordt beperkt tot een periode van één jaar vanaf de datum van eerste indiensttreding na hun afstuderen.

Voor instellingen in de zorg, het onderwijs en de sociaal-culturele sector bestaan diverse mogelijkheden om het uit- en inlenen van personeel zonder btw-heffing te laten plaatsvinden.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken.

Vrijblijvend kennismaken?

Ontdek vrijblijvend onze werkwijze en de fiscale kansen die we voor jou verzilveren. Leg bijvoorbeeld contact met Hans Pieter Mulder, Joep Korsten, Paul van den TillaartFreek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten. Je kunt ons ook een mail sturen via info@forwardfiscalisten.nl. Wij leggen dan z.s.m. contact.  

 

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×