De economie trekt flink aan en dat zien we overal terug. De files worden langer en de werkgelegenheid neemt toe. Voor bedrijven een goed moment om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals apparatuur die aan vervanging toe is of een energiezuinigere oplossing. Door slim te investeren heeft u mogelijk recht op een aantal fiscale tegemoetkomingen. Een deel van deze tegemoetkomingen kan zelfs worden toegepast op bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten hieronder kort voor u uiteen.

Fiscale subsidies en andere tegemoetkomingen

Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor een nieuwe investering gebruik maken van één of meerdere van de volgende fiscale faciliteiten:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28% van het investeringsbedrag
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 54,5% van het investeringsbedrag
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) tot 36% van het investeringsbedrag
  • Vervroegd afschrijven op milieu-investeringen (VAMIL)

Voorwaarden

Aan ieder van de bovengenoemde faciliteiten zijn voorwaarden verbonden. Een belangrijke voorwaarde die voor elk van de faciliteiten geldt, is dat de investering voor u een bedrijfsmiddel moet zijn. Een bedrijfsmiddel is een zaak die u gebruikt in uw onderneming en die niet bestemd is voor de verkoop. Ook is van belang dat het economisch risico ten aanzien van het bedrijfsmiddel bij u ligt en niet als gevolg van een leaseovereenkomst bij de lessee is komen te liggen.

KIA kunt u niet toepassen op investeringen die bedoeld zijn voor de verhuur, maar voor de overige faciliteiten is een verhuurbestemming geen probleem. Investeringen die in aanmerking komen voor EIA dienen op de jaarlijks aangepaste energielijst te zijn geplaatst. Hetzelfde geldt voor investeringen waarop u MIA of VAMIL wilt toepassen (maar dan op de milieulijst).

Belangrijk om te weten voor u gaat investeren

Het fiscale voordeel op investeringen kan met gebruikmaking van de faciliteiten flink oplopen. Hoewel we de belangrijkste voorwaarden hierboven voor u uiteengezet hebben, kunnen de aanvullende regels complex zijn en zijn deze verschillend voor elk van de faciliteiten. Laat u, om te voorkomen dat u fiscaal voordeel misloopt, voorafgaand aan de investering adviseren door een fiscaal specialist. De professionals van Forward Fiscalisten hebben ruime ervaring met deze faciliteiten en staan u graag bij om de meest gunstige keuze te maken.

 

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Nieuwsgierig naar de voordelen voor u en niet bang voor een kritisch vergelijk? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met admin.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×