Internationaal ondernemen biedt veel kansen en is een aantrekkelijke optie voor groei, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. De fiscale wereld is voortdurend in beweging en regels veranderen regelmatig. Dit kan een grote impact hebben op het succes van je internationale activiteiten. Twijfel je of je voldoet aan de transfer pricing documentatiewetgeving? Of ben je van plan internationaal zaken te doen? Forward Fiscalisten beschikt over een gespecialiseerd team dat je op verschillende manieren kan ondersteunen. 

Wat houdt transfer pricing in?

Transfer pricing, ook wel interne verrekenprijzen genoemd, is een belangrijk concept in de fiscale wereld. Het verwijst naar de regels en methoden voor het vaststellen van prijzen binnen- en tussen ondernemingen die onder gemeenschappelijk eigendom of dezelfde zeggenschap staan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een moedermaatschappij zaken doet met dochterondernemingen binnen dezelfde groep.

Bij transacties tussen verbonden partijen kunnen de prijzen anders worden vastgesteld dan bij transacties met onafhankelijke derden. Dit kan leiden tot ongewenste winstverschuivingen naar landen met lagere belastingtarieven. Om dit te voorkomen, eisen belastingautoriteiten dat prijzen ‘at arm’s length‘ worden bepaald. Dit betekent dat de prijzen die worden gehanteerd bij transacties binnen een groep vergelijkbaar moeten zijn met de prijzen die kunnen gelden als de transacties tussen niet-verbonden, onafhankelijke partijen plaatsvinden.

Transfer pricing diensten bij Forward Fiscalisten

Bij internationale groei is het cruciaal om jouw transfer pricing positie in kaart te brengen. In Nederland is het zakelijkheidsbeginsel wettelijk vastgelegd en worden internationale TP-richtlijnen gevolgd. De eerste stap is het bepalen van de functies en risicoprofielen van de Nederlandse en buitenlandse entiteiten. Deze keuzes moeten goed worden vastgelegd. Voor verschillende situaties, zoals alleen verkoop door de lokale entiteit of contract-manufacturing, zijn verschillende beloningsmethoden passend.

Daarbij is documentatie van essentieel belang. De verdeling van functies en risico’s moet duidelijk zijn, waarna per transactie de juiste transfer pricing-methodiek kan worden gekozen. Forward Fiscalisten helpt je graag met het in kaart brengen van jouw verplichtingen en het documenteren van de methodiek. Specifiek zijn dit de volgende onderdelen:

  • Review: wij controleren of jouw transfer pricing beleid en documentatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Design: samen met jou zorgen we voor een flexibel en toekomstbestendig transfer pricing model.
  • Documentatie: wij stellen transfer pricing documentatie op ter onderbouwing van de interne transacties en fiscale positie.

Je kunt ervoor kiezen om de documentatie volledig aan ons uit te besteden, of om zelf documentatie op te stellen onder directe begeleiding van onze TP-specialisten. Zo kun je kiezen uit verschillende opties, passend bij jouw organisatie.

Ready to move Forward?

Forward Fiscalisten beschikt over ervaren transfer pricing specialisten. Meer weten over het belang van transfer pricing bij internationale groei? Neem contact op met onze professional Kerim Besic via info@forwardfiscalisten.nl of bel 088-1412400.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Freek van Wijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×