Laatste kans om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek bij monumentenpanden?

Bent u in privé eigenaar van een rijksmonumentenpand? Gaat de waardeontwikkeling u voor meer dan 50% aan? Verricht u onderhoudswerkzaamheden aan dit pand? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 80% van de gemaakte onderhoudskosten in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Hierbij maakt het niet uit of het uw eigen woning is of dat het

Geen naheffing bij verhoging btw-tarief van 6% naar 9%

In onze blog van 15 maart hebben wij u geïnformeerd over het voornemen om het btw-tarief van 6% te verhogen naar 9% per 2019. Afgelopen week heeft de staatssecretaris toegezegd dat het kabinet ondernemers niet extra wil belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%. Daarom

SNOEIEN IN DE 30%-REGELING

Mogelijk heeft u inmiddels het nieuws vernomen over de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. We willen dit graag bij u onder de aandacht brengen, omdat de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Even opfrissen (indien nodig) De 30%-regeling is een gunstige fiscale regeling voor uit het buitenland aangeworven medewerkers, die onder voorwaarden door u samen met de werknemer

SCHRIJF JE NU IN: Gone in 60 minutes… ‘Overdracht van uw (familie)bedrijf’

Kennissessie voor ondernemers en DGA’s  Wat komt er allemaal kijken bij de overdracht van uw (familie)bedrijf? In 60 minuten wordt u op 24 mei a.s. bijgepraat over de valkuilen en krijgt u adviezen vanuit fiscaal, juridisch en financieel perspectief. Speciaal voor drukke ondernemers, die op weg naar huis kort en bondig geprikkeld willen worden. Vincent

Slim investeren betaalt zich (fiscaal) terug

De economie trekt flink aan en dat zien we overal terug. De files worden langer en de werkgelegenheid neemt toe. Voor bedrijven een goed moment om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals apparatuur die aan vervanging toe is of een energiezuinigere oplossing. Door slim te investeren heeft u mogelijk recht op een aantal fiscale tegemoetkomingen.

Forward Fiscalisten wint Hofprocedure over crisisheffing

Daar waar vrijwel alle Rechtbank-, Hof- en Hoge Raad procedures over de crisisheffing in het voordeel van de belastingdienst zijn beslecht heeft Forward Fiscalisten hierover onlangs een Hofprocedure gewonnen. Onder de noemer crisisheffing werd over de jaren 2012 en 2013 met terugwerkende kracht extra loonbelasting geheven over salarissen hoger dan € 150.000. In de door

Verlaagd btw-tarief van 6% naar 9% in 2019

In 2017 is in het regeerakkoord aangekondigd dat het verlaagde btw-tarief in 2019 wordt verhoogd van 6% naar 9%. Wat zijn de gevolgen hiervan en wat betekent het voor u? Het verlaagde btw-tarief geldt onder meer voor: Eten en drinken Geneesmiddelen, verbandmiddelen en diverse medische hulpmiddelen Kunstvoorwerpen en boeken Bloemen, planten en boomkwekerijproducten Het gelegenheid

Krijgt u energie van Energie-Investeringsaftrek?

Om te stimuleren dat bedrijven in energiezuinige bedrijfsmiddelen investeren is de Energie-Investeringsaftrek ingevoerd. Hoogte energie-investeringsaftrek Bij investering in een bedrijfsmiddel kan mogelijk recht bestaan op Energie-investeringsaftrek. Dit is voor bedrijven een extra fiscale aftrekpost boven de reguliere afschrijving van het bedrijfsmiddel. De Energie-Investeringsaftrek bedraagt 54,5% van de investeringskosten van een bedrijfsmiddel die aan bepaalde voorwaarden